Leiar av Mosterøy sanitetsforeining, Åse Marit Hodnefjell (t.v.) og Marie Dysjaland overrekker gåva til avdelingsleiar Bente Jensen. Foto: Silje Talgø Klakegg

Seks rom på korttidsavdelinga er blitt pynta med fargerike naturfotografi med lokale motiv.

– Bileta er det dei tilsette som har tatt, og så har sanitetsforeininga tatt seg av kjøp av bileta på lerret, seier ein takknemleg avdelingsleiar, Bente Jensen på helse- og omsorgssenteret.

Ulike motiv

Øyposten fekk sjå bileta som no heng på ulike rom. Det var ulike motiv, nokre av kvitveis, kyr og solnedgang, andre av kjende stader på Rennesøy.

– Me prøver å bidra med det me kan i lokalsamfunnet, seier leiar av sanitetsforeininga, Åse Marit Hodnefjell:

– No er me glade for å kunne donere bilete til ein verdi av 10.000 kronar til helse- og omsorgssenteret på Rennesøy.

Her får ein naturen heilt inn i pasientromma på Rennesøy helse- og omsorgssenter. Foto: Silje Talgø Klakegg

Anna arbeid

Ho fortel at dei tidlegare har kjøpt hjartestartarar til Mastrahallen og Askje kyrkje, og at dei kvart år arrangerer førstehjelpskurs for sjuandeklassingar i kommunedelen.

Nyleg selde dei om lag 500 fastelavnsris, og overskotet frå dette salet har gått til forsking på kvinnehelse.

– Det er kvinnehelse og trygge samfunn som er satsingsområda våre, seier Hodnefjell, og legg til at dei alltid ønskjer nye medlem velkomen i foreininga:

– Berre i år har me fått tre nye medlemmar, og er no oppe i 177. Det er både menn og kvinner med, og me vil gjerne ha fleire yngre.

På programmet har dei faste gjeremål, som i november når dei kjem til helse- og omsorgssenteret med kaffi, kaker og underhaldning. Dei samarbeider med sjøspeidarane om sal av fastelavnsris, og får hjelp av skuleelevar til å selje maiblomster.

Hodnefjell fortel at det er travelt, men at ho trivst godt som leiar i Mosterøy sanitetsforeining.

– Me prøver å bidra i ulike grupper i samfunnet, og det er alltid kjekt å sjå kor takksame folk er for hjelpa vår, avsluttar ho.