Krav om gang– og sykkelsti en nøtt for Reilstad-utbygging

Rekkefølgekravene satt i forslaget på ny kommuneplan kan forhindre utviklingen av Reilstad. I november kan en løsning være på plass.

Reilstad trenger gang- og sykkelsti før boligbyggingen kan fortsette.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

FINNØY: I forslaget til ny kommuneplan er det foreslått strenge rekkefølgekrav for gang- og sykkelsti for utbygging på Reilstad. Det er ikke satt av finansiering for å bygge ut gang- og sykkelsti på strekningen, men kommunen har fortsatt mulighet til å gjøre endringer i rekkefølgekravene, eller finansiere kravene. Reilstad har stort potensial for boligbygging.

-Rekkefølgekravene må lettes på, eller så må kommunen forskuttere prosjekt, sier Henrik Halleland (krf) til Øyposten.

Henrik Halleland tar kampen for utvikling på Reilstad.

Henrik Halleland , som representerer KrF i kommunestyret, har engasjert seg i utviklingen på Reilstad siden starten av prosjektet. KrF-politikeren satte fram forslag i kommunestyret om å åpne for noe boligbygging innen prosjektet var ferdig, og et alternativt forslag om at Stavanger kommune skulle forskuttere prosjektet slik at utviklingen på Reilstad kunne fortsette. Ingen av forslagene oppnådde flertall.

-Det er behov for gang- og sykkelsti på Reilstad, spesielt for trafikksikkerheten, men da må vi prioritere dette slik at Reilstad kan fortsette utviklingen, mener Henrik Halleland.

Forslaget til ny kommuneplan var oppe for godkjenning i Utvalg for miljø og utbygging (UMU) den 9. juni, og ble behandlet første gang den 20. juni av kommunestyret. Nå er kommuneplanen snart klar for å bli endelig godkjent.

Leder for Utvalg for miljø og utbygging i Stavanger kommune, Rune Askeland (mdg) får gang- og sykkelsti på Reilstad på bordet i kommunen i høst.

-Det var synd at bomfinansiering i Finnfast ble avsluttet tre måneder før finansiering av gang- og sykkelsti på Reilstad var i boks, sier leder for UMU, Rune Askeland (mdg) til Øyposten.

Askeland opplyser også at han vil kjempe for at utbygging av boliger på Reilstad skal kunne skje parallelt med utbygging av gang- og sykkelsti. Askeland presiserer at det må satses på hele kommunen, mener at å bygge lokalt på Finnøy vil bidra til utvikling i området.

Publisert: