Fylket positiv til kraftkabel i sykkelvegen til Nådå

Samferdselsutvalet i fylket er positiv til å kombinera bygging av gang- og sykkelveg frå Judaberg til Nådå med legging av ny kraftkabel i same trase.

Reid Ivar B. Dahl fremja forslaget som blei vedtatt om at fylket er positiv til kabel i sykkelvegen.
Publisert: Publisert:

STAVANGER: Bruken av overskotet på vel 20 millionar frå Finnfast blei banka i samferdselsutvalet onsdag. Pengane skal brukast til gang- og sykkelvegen mellom Fåhadlet og Nådå på Finnøy.

Vedtaket forutset at Stavanger kommune dekker halvparten av dei resterande 30 millionane som trengs for å finansiera prosjektet med ei ramme på 50 millionar kroner.

Krfs Reid Ivar B. Dahl fremja forslag om at fylket også stiller seg positiv til å leggja den planlagde kraftkabelen over øya i same traseen.

«Dialogen med Lnett videreføres for å undersøke muligheten for dette. Eventuelle merkostnader dekkes av Lnett», heiter det mellom anna i vedtaket.

Publisert: