Utdanningssenteret i Ryfylke får 2,3 millionar

Dette er gode nyheiter for etablering av utdanningssenteret i Ryfylke, og i tråd med søknaden frå Ryfylke IKS.

Rådsordførar i Ryfylke Asbjørn Birkeland er eitt skritt nærmare etablering av eit utdanningssenter i Ryfylke.
  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse har løyva 1,8 millionar kroner og Rogaland fylkeskommune 500 000 kr.

Gjennom MOR (Motivasjon, Opplæring og Rettleiing) vil regionen halda fram arbeidet for å løfta den formelle kompetansen hjå dei som bur i distrikta og å trygge arbeidslivet sine behov for kompetanse gjennom lokale løysingar.

Planlagde studie

- Ein god start og viktige løyvingar for Ryfylke, seier Asbjørn Birkeland, rådsordførar i Ryfylke og ordførar i Sauda kommune i ei pressemelding. Han ventar seg ei permanent ordning for drift av utdanningssenteret.

Midlane son no er løyva skal nyttast til dei studia som er under planlegging eller som skal starta opp i Ryfylke nå. I tillegg til å førebu oppstart av eit permanent studiesenter.

Studia det gjeld er:

- Den blå åker – havbruk (60 stp)

- Marknadsføring og kommunikasjon (60 stp)

- Sjukepleie (180 stp)

- Fagskule helsefag innan sansestimulering (60 stp)

- Fagskule innan IT, digitalisering og robotisering (60 stp)

Pilotprosjekt

Birkeland fortel at regionen må bidra til å dekke dei behov arbeidslivet og folk i Ryfylke har, utan å måtte reise til ulike campusar omkring i Noreg. Eit regionalt utdanningssenter vil vera i tråd med FN sine berekraftsmål, som peiker på at folk uavhengig av bustad skal kunne ta del i utdanningstilbod, og gje arbeidslivet høve til utvikling og økonomisk vekst. Desse måla vil og fremja sosial rettferd og bidra til å utjamna ulikheiter mellom by og land.

Birkeland fortel óg at Ryfylke er med i det nasjonale kompetansepilotprosjektet, som bidrar til arbeidet, og det er inngått samarbeidsavtalar med fleire om korleis optimalisera arbeidet. Desse er m.a:

• Høgskulen på Vestlandet

• Universitetet i Stavanger

• AOF Fagskulen

• Fagskolen i Rogaland