Den etterlengta gang- og sykkelvegen på Finnøy blir nok eit tema.|Ole Ueland, leiar i samferdelsutvalet i fylkeskommunen kjem til Finnøy og vil svara innbyggarane på spørsmål om trafikktryggleik i Finnøy. Foto: Privat

FINNØY:

-Eg håpar og trur at det blir ein triveleg kveld, seier Ueland til Øyposten. Han stiller på Innbyggartorget på Judaberg i dag, for å snakka om det brennbare temaet "trafikksikkerhet på Finnøy" saman med Rune Askeland, leiar i utval for miljø og utbygging i Stavanger kommune og leiaren av kommunedelsutvalet, Birger Hetland.,

Ole Ueland, leiar i samferdelsutvalet i fylkeskommunen kjem til Finnøy og vil svara innbyggarane på spørsmål om trafikktryggleik i Finnøy. Foto: Privat

Sjølv om ramma rundt er uformell og hyggeleg, er Ueland forberedt på mange spørsmål.

-Eg reknar med det kjem spørsmål både om Øyfast, gang- og sykkelveg på Finnøy og hurtigbåtruter, seier Ueland til Øyposten.

-Trur du det kjem mykje folk?

-Eg har i alle fall truffe fleire som seier dei skal dit, svarar Ueland.

Rune Askeland (MDG) er leiar for Utval for miljø og utbygging. Foto: FOTO: Arkivfoto

Møtet begynner klokka 18.00, og varer fram til klokka 20.00, og  Bygdakokken vartar opp med clubsandwich med kylling.