-Dette skal vera ein rugemaskin for framtidas havbruksnæring, sa mellom anna fiskeriminister Sandberg i sin helsingstale.