Jan Terje Vignes er tildelt Ryfylkealliansen sin "Pilt Ola" pris for 2020|

FINNØY:Det er fjerde gongen prisen vert utdelt, og Vignes får prisen for si store satsing og vilje til innovasjon og nytenking innan tomatproduksjonen, som har betydd så mykje for Finnøy og Ryfylkeøyane i over 90 år.,

Dei tidlegare prisvinnarane er Jon Arne Helgøy, Bjørn Moe og Magnhild Meltveit Kleppa.

Sjå link under for  ytterlegare grunngjeving for pristildelinga.

https://youtu.be/Cssug0uPh0o