Her er resultata:,

Tårn individuelt     Gull

Tårn synkron          Gull

Tårn mix synkron   Gull

3m. synkron            Sølv

3m. mix synkron    Sølv

All-around               Sølv

Forklaringar:

Tårn: ein konkurranse der stuparane kan kombinera stup frå 5m., 7,5m. og 10m. Dei andre høgdene 1m. og 3m. er frå stupebrett, medan tårn er stup frå ei fast plattform.

Synkron: to og to gjer same stup

Mix synkron: ei jente og ein gut stupar synkront

All-around: Alle stupar først forsøk før dei 6 beste går til finalen. All-around er poengsummen frå forsøka på 1m., 3m. og tårn samanlagd.