Pioneren på Åmøy: Dette trur Erlend må til for at fleire får gardsvindmølle

Vind har me nok av på øyane, og så langt ei vindmølle.

Tysdag 18. april blei den første gardsvindmølla på Ryfylkeøyane sett i drift på garden til Erlend Harestad på Austre-Åmøy. I bakgrunnen ser me Rennesøyhodnet.
Publisert:

– Eg trur ikkje det vil kome så mange fleire vindmøller her ute. Eg trur det blir for kostbart, seier gardbrukar Erlend Harestad.

Tysdag 18. april sette han i drift ei vindmølle heime på garden på Austre-Åmøy, eitt år etter at kommunepolitikarane i Stavanger sa unisont ja til søknaden. Mølla er den første i sitt slag i Rennesøy og Finnøy.

– Etter tre veker har den produsert 5000 kilowatt. Økonomien er ikkje kjempegod, seier Harestad.

Dyr investering

Mai og juni er lågsesong for vind, men tysdag 9. mai då Øyposten var innom, var det grei fart på mølleblada. På haugen der den 26 meter høge mølla står, høyres ei svak susing.

Tiltaket har kosta Harestad to millionar kroner. Bereikna årsproduksjon er 100.000 kilowattimar, nok til å dekke to tredjedeler av straumforbruket på garden, der han har litt mjølkekyr, litt fjørfe, litt sau og litt korn.

Gardbrukar Erlend Harestad då han i fjor inspiserte vindmølletomta sørvest for garden.

– Fortenesten er lett å reikne ut. Krafta eg slepp å kjøpe skal i løpet av 20 år betale for to millionar kroner pluss renter. For at fleire skal investere i dette, trur eg straumprisen må ein del opp, sier Harestad.

Historisk grunn

Bonden på Austre-Åmøy har likevel større tru på vindkraft enn solkraft.

– Vind gir meir jamn produksjon. Med sol mistar du halve året og halve døgnet, og du får nokre store produksjonstoppar som kjem akkurat medan kraftprisen er lågast, fortel Harestad.

Kommunen sa unisont ja til søkanden, men fylkeskommunen sette seg først imot. Fylkeskommunen meinte vindmølla ville øydelegge opplevinga til dei som studerer helleristningar, som det finst plenty av på berget nokre hundre meter unna. Austre-Åmøy har ei av landets største samlingar av figurar hogge i stein, nærmare 1500, dei fleste båtfigurar, ifølgje Wikipedia.

På nyåret snudde fylket og ga likevel vindmølla tommelen opp.

I februar meldte Øyposten at ein person på Fogn har kjøpt ei såkalla hybridløysing som kombinerer solceller og to mindre vindmøller. Me utropar likevel Erlend Harestad som vindmøllepioneren på Ryfylkeøyane.

Langs Bruveien på naboøya til Åmøy, står noko som kan minne om ei vindmølle, men det er vel helst ein vindmålar som Statens vegvesen brukar?