Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Birgitte (21) droppa ut frå vidaregåande. Nå er ho assisterande butikksjef