Vegen til Golhaug skal heita Kalvamyrvegen

Vegen opp til det nye byggefeltet Golhaug på finnøy skal heita Kalvamyrvegen eller Kalvamyrbakken, har Språkrådet bestemt.

Det nye byggefeltet Golhaug på Finnøy.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Fleirtalet i kommunedelsutvalget ville ha Golhaugkleivå eller Golhaugbakken som navnet på vegen.

Men utvalget ba også om at saka blei lagt fram på ny for Språkrådet, og nå er konklusjonen komen derifor: Det blir Kalvamyrvegen eller Kalvamyrbakken.

Finnøy historielag og utbyggjar ville også helst hatt Golhaug i navnet. Men både kommunen og Språkrådet er samde om at det ikkje er eit godt alternativ, sidan navnet alt er i bruk på Sokn i Rennesøy kommunedel.

Historielaget fremja også forslag om Vigebakkjen/Vigebakken som er omtalt i «Finnøy gards- og ættesoge», og som har lokal forankring. Alternative forslag utan lokal forankring var Fagerlivegen. Vigebakkjen, Vigebakken, Fagerlivegen og Fagerli, som blei sendt på høyring til Språkrådet, som uttalar at Vikebakken er rett skrivemåte.

Men «Vike» er alt i bruk i Rennesøy, og Vikebakken kan lett forvekslast med Vikebekken i Rennesøy, meiner kommunen.

Tidlegare leiar og nestleiar i den gamle Vegnamsnemda i Finnøy blei kontakta for å finna andre aktuelle navn. Det blei foreslått å knyta nytt vegnavn opp mot det lokale navnet Kalvamyra. Dette nedarva stadnavnet er eit navn som blei samla inn av UiS på 1970-80-talet, som er registrert på lokalnamn.no og godt kjent for dei som i dag bur i Vika. Språkrådet meiner difor det er tilrådeleg å nytta både Kalvamyrvegen og Kalvamyrbakken på vegen til det nye byggefeltet.


Kommunen har også bede om Språkrådet sitt syn på å nytta vegnavn avleia av Golhaug. Sidan Golhaugvegen er eit innarbeida adressenavn på Sokn, i tillegg til at det er to haugar på Finnøy som også heiter Golhaug, på Spanne og i Vika, frårår Språkrådet å nytta vegnavn avleia av Golhaug på den nye vegen.

Publisert: