Flere saker til Konfliktrådet Sør-Vest


Nye tall fra Konfliktrådet Sør-Vest viser at det i 2022 ble mottatt 773 saker. Det er en økning på 5 prosent sammenliknet med året før.

Publisert: Publisert:
Kirsten Borsheim, leder Konfliktrådet Sør-Vest

Da mottok Konfliktrådet Sør-Vest 734 saker. Konfliktrådene mottar straffesaker og henlagte saker fra politiet. Av totalt mottatt saker i 2022, kommer 534 fra politiet. Det er en økning på 9 prosent.

I tillegg har Konfliktrådet Sør-Vest i 2022 fått innmeldt 239 sivile saker. De sivile sakene kommer i stor grad fra privatpersoner som trenger å prate sammen om økonomiske konflikter, om nabokonflikter, om familiekonflikter og så videre, sier Kirsten Borsheim, leder Konfliktrådet Sør-Vest.

Godt innenfor resultatkravet

Saksbehandlingstiden fra Konfliktrådet Sør-Vest mottar en sak til saken mekles var i 2022 kun 25 dager.

– Vi er raske, og raskere nå enn før, til å behandle sakene vi mottar. Vi vet at personene i sakene som kommer til oss kan være sårbare med behov for rask hjelp og oppfølging. Derfor har vi et kontinuerlig fokus på å holde
behandlingstiden nede. Skal vi lykkes med dette må vi også samarbeide godt med lokale ressurser som politi, påtale og domstoler, skoler og andre relevante aktører i samfunnet, sier Borsheim.

Høy fullføringsprosent i ungdomsreaksjoner

Konfliktrådet har et spesielt ansvar for unge i konflikt med loven, og gjennomfører blant annet ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Saksbehandlingstiden for ungdomsreaksjonene endte i Konfliktrådet Sør-Vest opp med 40 dager, som er godt innenfor resultatkravet på 55 dager.

– I tillegg er fullføringsprosenten høy blant de som gjennomfører ungdomsreaksjoner i konfliktrådet. Ungdommene får ta ansvar for handlingene sine, samt at de får innsikt i hvilken skade de har forårsaket. Dette kan bidra til å forebygge at de begår nye lovbrudd i fremtiden, sier Borsheim.

Konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Hensikten med et slikt møte er at de gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller rette opp i mellommenneskelige relasjoner. Metoden som brukes, kalles gjenopprettende prosess.

Konfliktrådet nasjonalt har 12 konfliktråd med 550 meklere. Konfliktrådet Sør-Vest har 38 meklere. Konfliktrådet er gratis og for alle.