Arbeidslaget Øyfast oppretta, målet er betre tilbod for alle

Arbeidslaget Øyfast er oppretta, leiar blir Edvin Halsne frå Halsnøy med Arnt Ove Rødne frå Sjernarøy som nestleiar.

Arbeidslaget Øyfast blei oppretta på møtet mellom grendalaga denne veka. Frå venstre rundt bordet Trygve Hetland, Øyvind Sandanger, Sissel Marie Bjerga, Edvin Halsne, Harald Wiig Bjørn-Nilsen og Arnt Ove Rødne.
Publisert: Publisert:

FINNØY: Etter at grendalaga på Fogn, Halsnøy, Ombo, Sjernarøyane og Bokn, Byre og Måløy overtok arbeidet med å driva Øyfast vidare, er det blitt ein ny giv for prosjektet.

Denne veka blei «Arbeidslaget Øyfast» oppretta, med eit arbeidsutval som skal jobba fram saker til møta i laget. Arbeidslaget skal etter planen ha jamnlege møter ein gong i månaden.

– Dert viktigaste nå er å jobba mot ei løysing som vil gagna alle øyane som Øyfast omfattar, slik at dei får eit betre tilbod enn i dag, seier Edvin Halsne til Øyposten.

Han legg også til at det blir viktig å leggja fram ein realistisk plan for Øyfast, med løysingar og ei kostnadsrame som skapar positivt engasjement både hos kommunen og fylkespolitikarane.

-Me har fleire aktuelle løysingar, men me må ha handfaste tal bak oss før me kan gå ut med noko, seier Edvin Halsne.

Eit viktig mål mer også å få Stavanger med på laget, for at kommunen kan jobba inn mot fylket for å realisera prosjektet. Mellom anna er planen å møta alle dei politiske gruppeleiarane i kommunen.

Sissel Marie Bjerga frå Halsnøy blir sekretær for arbeidslaget, mens Kjell Nes frå Ombo skal representera den gamle Øyfast-gruppa inn i Arbeidslaget Øyfast.