Fra de avsluttede arbeidene i Mastrafjordtunnelen. Foto: Bjørn I. Andersen/Statens vegvesen

– Vi er meget fornøyd med å ha avsluttet arbeidene i så god tid før planlagt sluttidspunkt. Og svært mye av honnøren her skal gå til entreprenør Risa AS og deres trafikkavvikling, sier byggeleder Tom Sverre Knutsen i Statens vegvesen.

Vedlikeholdsarbeidene startet klokken 00.00 mandag, og skulle etter planen vært ferdig klokken 05.30 fredag.

Men allerede klokken 04.50 onsdag kunne Risa AS melde at arbeidene var avsluttet.

– Deres opplegg med døgnkontinuerlig kolonnekjøring har fungert etter hensikten, noe som er lovende før vi går løs på lignende arbeid i Byfjordtunnelen, med samme trafikkregime, etter påske, sier Knutsen.

– For oss som veieier er det avgjørende å ha godt samarbeid med entreprenør, og det er betryggende å ha entreprenører som er så langt framme i skoene som det Risa er. Med smidig trafikkavvikling får vi gjort helt nødvendig vedlikeholdsarbeid til det beste for trafikantene, samtidig som vi får redusert ulempene så mye som mulig mens arbeidene pågår, avslutter Knutsen.

Statens Vegvesen