(Foto: Rune Nedrebø)

FINNØY:

Det skapte oppstyr då ein barnehage frå Fogn på besøk i Innbyggartorget blei gjort merksam på at det helst ikkje skulle nytast medbrakt mat der. Blant dei som engasjerte seg var KrF lokalt.,

"Judaberg innbyggjartorg skal vera ein lokal møteplass, men viss det ikkje skal vera mulig å ha med medbragt nistepakke og det kan bli åpna for alkoholservering, gir det grunn for uro, skreiv sentrale KrF-medlemmer lokalt i eit innlegg til Øyposten etter episoden. Blant underskrivarane var tidlegare Finnøy-ordførar Henrik Halleland.

Øyposten har etterpå gjort fleire forsøk på å oppklara kva reglar som skal gjelda her, og har nå omsider fått svar får direktør Kjartan Møller i Stavanger kommune. Han stadfestar at å eta medbragt matpakke ikkje er opplegget for kafeen i Innbyggartorget på Judaberg.

«Kafeen drives som et ordinært kafetilbud, og er avhengig av et kundegrunnlag for å holde åpent. Som på andre serveringssteder, er det derfor ikke mulig å spise nistepakke i kafeens lokaler i åpningstiden, men du er hjertelig velkommen til kafeen selv om du ikke kjøper noe.

Judaberg innbyggertorg skal være en møteplass som skaper nærhet mellom kommunen og innbyggerne og som inviterer til deltakelse og samskaping om utviklingen i Finnøy kommunedel. Vi ønsker at innbyggertorget skal være en åpen og aktiv møteplass som innbyggerne har lyst til å oppsøke og som de føler identitet til. Her spiller kafeen en viktig rolle», skriv Kjartan Møller i eposten til Øyposten.

Det er Ryfylkekokken som driv kafeen i Innbyggartorget, men Frode Selvaag i Ryfylkekokken vil ikkje kommentera saka.

-Me held oss til kontrakten me har med kommunen, det er det einaste eg kan seia, seier Frode Selvaag.