Andelen helt arbeidsledige i Rogaland utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,0 prosent i snitt for landet. Arbeidsledigheten har holdt seg stabilt lavt over tid, melder Nav Rogaland i ei pressemelding.

I april ble det lyst ut totalt 5.927 stillinger i Rogaland, som er 23 prosent mer enn i april i fjor.

Stillinger innen helse, pleie og omsorg utgjorde mer enn hver femte utlysing. Antall stillinger innen ingeniør og IKT-fag har økt sterkt, og det er ellers mange utlyste stillinger innen butikk- og salgsarbeid, bygg og anlegg og industriarbeid, går det fram.

– Det er bemanningsbehov i mange sektorer, og dette gjør det nødvendig for arbeidsgivere å tenke nytt. Vi er klare til å samarbeide med enda flere som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet, sier direktør Merethe P. Haftorsen i Nav Rogaland.

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet.