– Polaris Media og Schibsted er enige om en avtale hvor Polaris Media kjøper 51 prosent av aksjene i mediehusene Vestnytt, Askøyværingen, Strilen, Bygdanytt, Øyposten og Randaberg 24. Schibsted vil fortsette som medeier i selskapene med 49 prosent av aksjene, skriver Schibsted i ei pressemelding mandag.

Øyposten har blitt orientert om avtalen i forkant.

Eierskiftet skjer i oktober. De nevnte mediehusene vil da inngå i Polaris Media Vest, som etter oppkjøpet vil bestå av 10 lokale mediehus på Vestlandet. Polaris Media vil etter dette bestå av 79 mediehus i Norge og Sverige, med cirka 620.000 abonnenter.

Satsingen på Vestlandet er en videreføring av Polaris Medias etablering av Polaris Media Vest gjennom oppkjøpet av majoritet i Bladet Sunnhordland i 2020.

– Gjennom sameierskap med Schibsted, og etableringen av en betydelig større region, vil mediehusene kunne jobbe sammen for å utvikle sine posisjoner på Vestlandet, sier styreleder Håvard Kvalheim i Polaris Media Vest:

– Polaris Media har god erfaring med at samarbeid innenfor regioner er positivt både for leserne og mediehusene i regionen. Med større skala vil mediehusene ha flere krefter som kan jobbe med å utvikle både journalistikken og de kommersielle produktene, og videreutvikle rollen mediehusene spiller i sine lokalsamfunn.

Øyulf Hjertenes, direktør i Schibsted Kyst, sier Schibsted vil jobbe sammen med Polaris Media om å utvikle de lokale mediehusene på Vestlandet videre i årene som kommer.

– Schibsted har sterk tro på lokaljournalistikkens kraft og betydningen den har for lokalsamfunn og for demokratiet. Polaris Media er eksperter på lokale mediehus, og vi mener derfor det er riktig at de har kapteinsbindet på armen i denne satsingen, og at vi er med som en god medspiller, sier Hjertenes.

Han sier Polaris Media har en driftsmodell som er bedre tilpasset mindre mediehus enn Schibsted.

– Schibsteds lokale mediehus får bedre forutsetninger for å lykkes både finansielt og journalistisk når de nå blir en del av et fellesskap av mediehus på lignende størrelse. Det tror vi er viktig for at mediehusene skal utvikle seg videre i årene som kommer, sier Øyulf Hjertenes.