Stor interesse for Frivilligbørs

48 lag, foreningar, skular, lokalt næringsliv, sosiale entreprenørar og offentlege verksemheiter har meldt seg på Stavanger sin fyrste frivilligbørs.

  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:
Å bli med i Frivilligbørsen er ein ypparleg måte å utvikla frivillig arbeid på. Foto: Stavanger kommune

STAVANGER:

11.mai er det duka for det aller fyrste møte  i Folkets Hus.,

Målet med Frivilligbørsen er å møta andre, skapa nye moglegheiter, utvikla lokale nettverk og inngå spennande samarbeid. Heilt frivillig og heilt gratis. Pengar er eit ord som ikkje eksisterer i Frivilligbørsen. Difor er det ikkje kjøp og sal av tenester på ein frivilligbørs. Derimot skal deltakarane dela på ressursar slik som kunnskap, arbeidskraft, omsorg, relasjonar, praksisplasser, materiell, utstyr og liknande.

Vinn-vinn

- På ein Frivilligbørs møtast lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt, og utvekslar ønskjer og idear til samarbeid på tvers. Det er ikkje nødvendig med gjenytingar. Det går fint an å tilby og etterspør fritt, seier leiar for frivillighetens år i kommunen, Eva-Maria Gärtner.

Dette er tydeleg at Frivilligbørsen høyres interessant ut for mange. Så langt har rundt 40 skrive seg på lista for å vera med på børsen og påmeldingabe strøymer framleis på. Det går an å melda seg på heilt fram til fyrstkommande onsdag.

- Det kan sjå ut som me har treft eit behov og at dette er noko mange ønskjer. Her er sjansane store for å finna samarbeidspartnarar frå mange tenesteområde og miljø. Det er lurt at alle deltakarane førebur seg med tanke på kva ein kan tilby eller kva ein ønskjer seg. Uansett bli det eit morosamt arrangement. Me har Veronica Simoné Fjeld, sjølvaste Yummymummy og Per Armand Thorbjørnsen, nestor i Stavangerpolitikken som konferansierer. Det blir garantert god stemning av, lovar Gärtner.

Her er ein oversikt over dei som har meldt seg på, hittil:

Frilager Nord-Jæren

Stavanger kommune

Hjertegarderoben Hundvåg

FLAM

Blå Kors

"Eg e naboen din"

KFUK-KFUM Stavanger

Growing Green Urbans

VID Vitenskapelige Høyskole

Ungdom og Fritid, Gausel bydelshus

IL POL

Roaldsøy skole

Austbø skole

Buøy skole

Skeie skole

Hundvåg skole

Uburhedleren KFUK-KFUM-speidere

KIA Velferd og arbeid

Stavanger Turistforening

Rogaland Gjenvinning

Einherjar eSport Stavanger

Clean Shores Stavanger

Cefilni consulting

Hundvåg Fritidsklubb

The British International School of Stavanger

Flyktningtjenesten v/Jobbteam og Jobbfokus Storhaug

Foreldre vil være med

MiR - Mangfold, Inkludering og Respekt

Barnas Montessorri Ljøsheim

Tysvær kommune

Stavanger Kvinnesenter

Tasta menighet

Stavanger Røde Kors

Kirkens Bymisjon Rogaland

Den Ukrainske skolen i Stavanger

Storhaug Unlimited

BUK og Bekkefaret menighet

Kirken i Stavanger

Samfunnssentralen

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Ventilene

Human-Etisk Forbund Stavanger

Sammen om en jobb

Folkehallene

Hverdagsrehabilitering

Firbent Terapi

Expo Events

Kreftforeningen

VID Stavanger

Wikipedia skriv dette om Frivilligbørsen:

«Frivilligbørs er en markedsplass der næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige tjenesteprodusenter kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om kortsiktig eller langsiktig samarbeid. Valuta som gjelder på frivilligbørs er tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement. Penger er ikke anvendbar valuta.

Norges første frivilligbørs fant sted 6. mars 2008 i Bærum, etter modell fra Nederland hvor man har arrangert slike ”Beursvloer” i mer enn 10 år».