I samband med kommunesamanslåinga vil fem vegar i Rennesøy få nytt namn. Det er :,

Austbøveien får namnet Dalakerveien.

,Godalen får namnet Mehushagen.,Mølleveien får namnet Smidalen.,Nygårdsveien får namnet Golhaugveien.,Vågedalsveien får namnet Hegglandsveien.