SJERNARØY:

Navnespørsmål er ofte omstridt, og då Statens Kartverk bestemte at det skulle heita Fora på Sjernarøy blei det ramaskrik. Det bør heita Furre eller Fåra, kokte det i kommentarfeltet på Facebook.,

Etter at Johnny Furre på Furre-garden har levert ein formell protest på navnevalet, må saka nå opp til ny behandling. Johnny Furre ynskjer at garden skal heita Furre, og viser til ein lang navnetradisjon.

I den forbindelse inviterer nå Stavanger kommune folk til å seia si meining om det skal heita Fora, Fåra eller Furre.

"Nå er saken ute på høring, og du kan si din mening.

,Vi understreker at dette ikke er en avstemning. Det er ikke den skrivemåten flest "heier på" som "vinner". Kartverket er opptatt av begrunnelsen. Du må altså forklare

hvorfor

du mener den ene eller den andre skrivemåten er riktig. I følge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser om hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene", heiter det i orienterings frå kommunen.,

Fristen til å seia si meining er sett til 27. november, og forklaringa skal sendast til: postmottak.bos@stavanger.kommune.no med "ref. Fora/Furre" i emnefeltet. Politikarane i kommunedelsutvalet vil også få anledning til å seia si meining. Kommunedelsutvalet gjekk på sist møte inn for at Fåra er det rette navnet.

Grunneigarane i området har også fått brev, og det er sendt brev til Finnøy Historielag og Sjernarøy vekst. Innspela som kjem blir sendt vidare til Språkrådet og Kartverket som tek den endelege avgjerda.