Trafikkøkning på Finnøy - hva betyr det for sykkel- og gangstien?

Tall fra Statens vegvesen viser at det den siste uken har været en 29% økning i antall passeringer gjennom Finnfast og en 10% økning på passeringer gjennom tellepunktet på Kvame. Hva vil dette bety for den planlagte sykkel- og gangstien fra Nådå til Fåhadlet?

  • Jone Bergøy Nedrebø
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Hvem skal betale for gnag og sykkelstien fra Nådå til Fåhadlet når bompengene forsvinner?

Finnøy: 

Tellepunktet til Statens vegvesen på Kvame har registrert en økning i antall passeringer etter bommen i Finnfast ble fjernet. Uken før bommen ble åpnet kjørte det til sammen 18 220 forbi tellepunktet, det er et gjennomsnitt på 2602 på en dag. Uken etter bommen ble fjernet kjørte det til sammen 19 907 forbi tellepunktet, det er et gjennomsnitt på 2843 passeringer på en dag. Det har altså blitt en økning på rundt 10% siden bommen bli fjernet, hva betyr dette for sykkel- og gangstien fra Nådå til Fåhadlet?,

I Finnfast var økningen i antall passeringer enda større. Uken før det ble gratis var det i gjennomsnitt 1609 passeringer til dagen. Uken etter tunellen ble gratis var det i gjennomsnitt 2172 passeringer til dagen, det er en økning på 29%.

Fylkeskommunen må betale 

-Ettersom bompengene forsvant står gang- og sykkelstien nå uten finansiering. Jeg er positiv til hvordan fjerningen av bommen påvirker Finnøybuen, men det er viktig å tenke på fotgjengere og syklister, ikke bare på bilister i slike vedtak, sier Dag Mossige fra Arbeiderpartiet til Øyposten.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Dag Mossige ser det som høyst viktig at fylkeskommunen prioriterer gang- og sykkelstien.

Veien videre vil bli at saken settes høyt på agendaen. Nå som finansieringen har falt bort er det opp til fylkeskommunen å prioritere utbyggingen å godkjenne forskutteringen Stavanger kommune har sagt seg villige til. Mossige påpeker også at det må gjøres en faglig vurdering av alle trafikkfarlige veier i kommunen før utredningen blir gjort, slik at det mest trafikkfarlige prosjektet prioriteres.

-Gang- og sykkelstien er en sak som er nødt til å prioriteres. Veien har vært farlig før, men med trafikkøkningen vil den bli enda farligere, sier Henrik Halleland tidligere ordfører i Finnøy kommune.

KrF politikeren påpeker viktigheten med å få saken langt opp på agendaen. Han foreller Øyposten at fylkeskommunen skal ha vært klar over saken helt siden 2014, men at den har ikke blitt prioritert. Halleland påpeker hvor uansvarlig det er av fylkespolitikerne og ikke prioritere gang- og sykkelstien.

Henrik Halleland (KrF), tidligere ordfører i Finnøy kommune forteller at fylkeskommunen har vært klar over viktigheten med gang- og sykkelstien siden 2014.

Både Frp politikeren, Leif Arne Moi Nilsen, og KrF politikeren ser positivt på at bommen i Finnfast ble fjernet, og nå legger de ansvaret for å finansiere gang- og sykkelstien over på fylkeskommunen.

Nilsen ser på veien i likhet med Mossige og Helleland på veien som svært farlig og forstår ikke hvorfor fylkeskommunen nekter å finansiere den hvis Stavanger kommune forskutterer prosjektet.

-Å prioritere en utbygging av sykehjemmet før gang- og sykkelstien er på plass er helt uansvarlig. Stien burde vært bygget for lenge siden, sier Frp politikeren.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) mener at prioriteringen av utbyggingen av sykehjemmet ikke bære komme før gang- og sykkelstien er på plass.

Flyttes opp på agendaen

Til NRK sier Alexander Rügert-Raustein at handlingsplanene for fylkesveier er flyttet fra 2023 til neste år, men han mener at det foreløpig ikke er nok penger til å dekke gang- og sykkelstien.

Han deler lignende synspunkt med Mossige og påpeker at det burde vært en plan på bordet før bommen ble fjernet for å sikre at utbyggingen er i boks.

Hvem skal betale?

Slik det ser ut nå er det ikke fastslått en betaling- og utredningsplan enda. Både Ap, KrF og Frp er enige om en ting, at fylkeskommunen må betale, men ut ifra det Rügert-Raustein sier til NRK vil det ikke være noen endelig plan på plass før det blir satt høy på handlingsprogrammet til Stavanger kommune ved neste rullering.

Leif Arne Moi Nilsen ser heller ikke noen rask løsning hvis fylkeskommunen ikke går med på at Stavanger kommune forskutterer prosjektet.

-Hvis ikke fylkeskommunen ser seg villige til å betale må kanskje neste seg være å starte en kronerulling for å få samlet inn nok penger til å starte utredningen, sier Frp politikeren.