Grieg-sjef advarer mot å endra ferjerutene

Sjefen på Grieg sitt slakteri på Helgøy, Lars Martin Hetland advarer mot å gjera endringar i ferjerutene. Hvis det skal skje må det først vera ei grundig høyring, meiner han. Grieg reknar i år med å senda 2800 trailarar med ferjene til og frå Helgøy.

Trailer på veg til Grieg-slakteriet rullar i land frå ferja torsdag morgon. I løpet av fem år kan trafikken veksa til 3400 vogntog i året.|Blank is på Lauvsnesvatnet. Resultatet av innsatsen frå lokale bønder.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

"Det er med stor undring jeg registrerer at noen jobber med å få endret vedtatte rute i Finnøysambandet. Jeg blir derfor nødt for å sende en uttale fra Grieg Seafood Rogaland AS.,

Rutene som nå er i bruk, har alle grendalag stilt seg bak og vi ønsker ikke at fordelingen endres. Halsnøy, Eidsund og Fogn har beholdt et tilnærmet likt tilbud som før mens Helgøy får mest økning i kapasitet etter Nedstrand/Jelsa forsvant ut. (Å beholde Nedstrand var tidligere viktig for Sjernarøy Vekst og en ble derfor nedprioritert mot Judaberg i sist anbudsrunde. Grieg Seafood er veldig glad for at anløp til Nedstrand/ Jelsa er historie:-) En forskyvning av anløp eller øke hos noen, gir andre mindre. At Halsnøy og Eidsund skal måtte reise motsatt vei (hørt foreslått) er en dårlig utnyttelse av kapasiteten da Helgøy vil oppleve mange biler om bord før ankomst.

 Lars Martin Lauvsnes Hetland, produksjonssjef på Grieg sitt lakseslakteri på Helgøy.

Siden sist høring er volumet hos oss på Helgøy opp ca. 300 trailere fra 2500 til 2800 for 2021. I prognosene for de neste 5 årene ligger det ytterligere økning på oppimot 400-600 trailere årlig. Vi er da på 3200-3400 trailere i året. Det er utrolig viktig for Grieg Seafood at kapasitet og frekvens på ferjene styrkes for den nordre delen av sambandet da det er her trafikken er og vil komme. Vi ber om forutsigbarhet for fremtiden for videre utvikling av slakteriet på Helgøy.

Jeg ber om at hvis ferjeruter skal revideres en gang så må en beholde prinsippet som det er i dag med flest mulig direkteferjer til alle slik at kapasiteten opprettholdes for alle og kortest mulig reisetid til Judaberg. Videre at dette skjer ved offentlig høring og et demokratisk politisk vedtak hvor trafikkgrunnlag og rettferdig geografisk likestilling hensyntas".

Med hilsen

Lars Martin Hetland

Produksjonssjef Slakteri

Publisert: