Illustrasjonsbilde.

PRESSEMELDING:,

Fugleinfluensa i Norge – vi har alle ansvar for å begrense smitten!

Det er de siste ukene påvist svært smittsom fugleinfluensa, såkalt høypatogen fugleinfluensa hos to kortnebbgjess og en kalkun i Rogaland fylke, og hos en måke i Vestland fylke. Dette er første gang den smittsomme virusvarianten er påvist i Norge. På grunn av den høye smittsomheten, så er det høyst sannsynlig flere smittede fugler i villfuglbestanden i Norge.

Fugleinfluensa er svært alvorlig for fjørfe, og den høypatogene formen som vi ser i Norge i nå kan gi opptil 100% dødelighet i smittede flokker. Det sees gjerne mange brå dødsfall uten tegn til sykdom på forhånd. Noen fugler kan vise symptomer som svært nedsatt eggproduksjon, slapphet, luftvegssymptomer og sentralnervøse symptomer (for eksempel lammelser og unormale bevegelser). Symptomene er mildere hos ender og gjess enn hos kalkun og høns.

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier, som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går utendørs er mest utsatt for smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes innendørs kan bli smittet ved at viruset følger med mennesker, fôr eller utstyr inn i dyreholdet.

Fugleinfluensa kan gi store konsekvenser i hobbyhønsehold ved at hele flokken dør. Hobbyhøns kan også bli smittereservoar for kommersielle dyrehold.

Dersom smitten kommer inn i dyrehold som holder eggproduserende høner, samt kylling, kalkun og and for matproduksjon, kan dette få svært store konsekvenser både for den enkelte bonden, men også for tilgangen til egg og fjørfekjøtt i Norge.

Ekstra ille blir det dersom man får smitten inni foreldredyrene til de som engang skal bli dyr som produserer egg og fjørfekjøtt. Da vil store deler av verdikjeden bli rammet. Det samme gjelder hvis slike besetninger havner innenfor en sone som Mattilsynet vil opprette rundt et påvist tilfelle hos hobbyhøns eller i en kommersiell flokk.

For å unngå at fugleinfluensa spres i norsk fuglebestand har alle i Norge nå et ansvar

Dersom smittesituasjonen endres, vil Mattilsynet vurdere å sette i gang ytterligere tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Slike forebyggende tiltak kan settes i verk på kort varsel.

Hold deg oppdatert på Mattilsynets nettsider: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/

For oppfølging eller mer informasjon, kontakt daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantsæter (margrethe@nfl.no / 970 60 816)