Politiet var først på plass da det mandag igjen var kontroll ved Sokn.

Politiet testet flere sjåfører for mulig promille, men alle hadde alt på stell.

Statens vegvesen fortsatte med sin kontroll og tok med seg en semitrailer inn.

Her ble det vektkontroll, og det ble gitt et gebyr på 10.200 kroner til et foretak for overvekt. Vedkommende sjåfør ble gitt bruksforbud til vekten var lovlig.

Tre andre vogntog fikk også bruksforbud og gebyr, på 5.200 kroner og på 16.200 kroner til foretakene som eide kjøretøyene.

Ellers fra kontrollen:

  • Et kjøretøy var feilmerket og måtte fjerne «Bred last»-skilt før videre kjøring.

  • Fem kjøretøy fikk tekniske mangler med krav om visning etter utbedring

  • Det ble kontrollert fem busser for beltebruk

  • Et kjøretøy hadde sikthindrende gjenstand om måtte fjerne det før videre kjøring.

  • Det ble skrevet et gebyr på 500 kg for manglende dokument.

  • Ellers var det bra det som var innom på kontrollplassen.

Dette var en av mange som hadde alt på stell. – Kjekt med det som kan få fram litt smil og latter, meldes det fra Sokn. Foto: Statens vegvesen