Opplegget for hurtigbåtane skal stå fast i fem år til

Fylket sitt samferdselsutval vedtok onsdag at opplegget for hurtigbåtane skal vidareførast i fem år til. Samferdselsstyret kom også med sterk kritikk av Kolumbus si handtering av saka.

Opplegget for hurtigbåtane skal stå fast i fem år til.
Publisert:

STAVANGER: I det samrøystes vedtaket heiter det at «Ny konkurranse om drift av rutetilbudet med hurtigbåt i Ryfylke lyses ut med en kontraktsvarighet på 3+1+1 år. Dagens materiell eller tilsvarende tillates brukt. Ved vurdering av tilbud skal pris vektes maksimalt 70 %, og klimagassutslipp
30 %».

Styret i Kolumbus vedtok å avlysa anbudsrunden i vår på grunn av manglande oppfylling av klimamåla. Men samferdselsstyret i fylket kom med sterk kritikk av vedtaket, fremma av KrF på vegne av Sp, Høyre, Ap og Venstre.

I vedtaket heiter det at «saksgangen i denne saken ikke har vært ideell», noko som har ført til «stor usikkerhet for innbyggere og tilbydere i anbudet». «Det bør også unngås å forskuttere beslutninger som ligger til fylkestinget å avgjøre», heiter det i vedtaket.

Diesel-båtar

Fylkesdirtketøren skriv i si innstilling til saka at hurtigbåtsambandet i Ryfylke sannsynligvis vil bli trafikkert av dieselbåtar, fordi kontrakten er for kort til å forsvara null-utslepps båtar.

Fungerande leiar i samferdselsutvalet, Reid Ivar Bjorland Dahl (krf) understreka at saka har skapt stor usikkerhet i Ryfylke, og at avlysinga av anbudet kom som ei stor overrasking på mange i samferdselsutvalet noko som skapte ytterlegare usikkerhet knytta til hurtigbåttilbudet i området.

-At Kolumbus gjekk ut med eit nedskalert og endra rutetilbud var det ikkje grunnlag for, slo Bjorland Dahl fast.

Bra for miljøet å bruka båtane lenger

Jarle Bø (Sp) slo fast at det er bra at det nå blir ro rundt hurtigbåten i Ryfylke.

-Hurtigbåten er ekstremt viktig for mange som bur i Ryfylke, og forlenga bruk av hurtigbåtane er også eit godt miljøtiltak, meiner han.

Frode Myrhol meinte derimot at også fylkestinget måtte ta noko av skulda for kaoset rundt rutetilbudet på sin kappe, mens Frps Svein Erik Inbjo syntes det var bra at Kolumbus var framoverlent og ville ha null-utsleppsbåtar.

-Nå sit ikkje lenger Kolumbus i førarsetet, men i passasjersetet, slo han fast.

Publisert: