Eirik er en av få som produserer økologiske tomater

Bonde og tomatgartner Eirik Voll er en av to på Rennesøy som produserer økologiske tomater, noe som ifølge han selv kan være veldig krevende til tider.

ØKOLOGISKE TOMATER: Eirik Voll fra Rennesøy produserer økologiske tomater. Han forteller at det i starten var utfordrende, men nå har han fått teken på det og produserer 50–55 tomater årlig.
  • Jone Bergøy Nedrebø
Publisert:

– Det kommer så mange nye regler hele tiden, som gjør framtiden min mer usikker.

Det sier Eirik Voll til Øyposten. Voll er tomatgartner og bonde, og holder til på Sørbø på Rennesøy. Han har produsert økologiske tomater siden 2008 og sier at det er mye å ta hensyn til.

– Før dyrket jeg konvensjonelt som det heter – det vil si vanlig tomatproduksjon. Grunnen til at jeg begynte med økologiske tomater var fordi Coop, som jeg leverer til, spurte om det var noen som var interessert i å levere økologisk, og da tok jeg sjansen, forklarer han.

Vanskelig i starten

Da Voll startet den økologiske produksjonen i 2008 var det ikke akkurat en dans på roser. Det var mye å sette seg inn i og det tok noen år før han fikk teken på det.

– Hovedforskjellen på konvensjonell drift og økologisk drift er gjødsling, hva tomatene plantes i og at jeg ikke kan bruke kjemikalier til for eksempel sprøyting, opplyser han.

STORT PÅ ØSTLANDET: Om lag 80–90 prosent av tomatene Voll produserer selges på Østlandet.

Voll planter sine tomater i torvsekker, mens konvensjonell tomatproduksjon tar i bruk steinull. Istedenfor kunstgjødsel benytter han seg av grise- eller marihønegjødsel, noe som også er utfordrende.

– Gjødselbiten er den mest krevende delen av økologisk produksjon. Forholdene mellom næringsstoffene i gjødselen, altså nitrogen og kalsium, må være perfekt. Jeg har derfor ikke den samme kontrollen som før, da jeg drev konvensjonelt.

En nisje-ting

I de til sammen 2500 kvadratmeter store drivhusene på Sørbø produserer Voll 50–55 tonn tomater hvert år. Et drivhus som ikke driver økologisk produserer i snitt 23–24 kilo tomater per kvadratmeter, Voll produserer til sammen 19 kilo per kvadratmeter.

– Det er en sånn nisje-ting, for både de som produserer og kjøper. Hvert år får jeg akkurat solgt vekk alle tomatene jeg produserer, derfor er det ikke bare til å øke volumet, da får jeg ikke bort alt, forklarer han.

Voll opplyser også om at produksjonen av økologiske tomater går litt seinere enn vanlige tomater, blant annet på grunn av gjødselen.

– Jeg får en mindre avling, men det veier jo opp mot prisen jeg får igjen.

Nye og vanskeligere regler

Selv om Voll nå er kommet godt inn i den økologiske produksjonen, frykter han for de nye reglene som kommer. De vil endre hvordan han kan plante tomatplantene sine.

– Det skal bli påbudt å plante tomatene i direkte jord, altså ikke torvsekker slik jeg gjør nå, og det kan skape problemer, sier han.

DIREKTE JORD: Eirik Voll er bekymret for de nye reglene for økologisk drift. Snart må han bytte ut torvsekkene med vanlig jord. Det kan medføre mer sykdom på plantene.

Eirik Voll bytter årlig ut sekkene med torv, som han blander inn med jorda ute på åkeren for å produsere gress. Det kan det bli slutt på.

– Problemet med å plante tomatene i direkte jord er at den er vanskeligere å skifte, som igjen gjør at det lettere kan komme sykdom på røttene. I tillegg er det ikke alle økologiske drivhus som er bygget på plasser med tilgang til direkte jord, noen er bygget på berg og stein.

Voll vil ikke få dette problemet, men han er allikevel bekymret for hvordan produksjonen vil se ut med de nye reglene.

Bekjempe ild med ild

I og med at man ikke kan benytte seg av sprøytemiddel når man produserer tomater økologisk gjelder det å finne andre metoder for å bekjempe skadedyr. Metoden Voll bruker er litt som å bekjempe ild med ild.

– Det vanligste skadedyret som vi får i drivhuset er vel midd. For å bekjempe midden må jeg kjøpe inn råvmidd som vi setter ut i drivhuset.

BONDE PÅ SI: Eirik Voll er også bonde i tillegg til tomatgartner. Han har en melkekvote på 360 000 liter og leverer 280 000 kyllinger i året.

Råvmidden spiser nemlig opp den vanlige midden, uten å gjøre skade på plantene.

– Det virker litt mye jobb å drive økologisk, er det noen fordeler med det?

– Haha, ja er det det? Det er jo en nisje-ting som sagt og nå går produksjonen greit. Jeg får solgt unna alt, men vi får se hvor lenge jeg fortsetter når de nye reglene kommer, svarer han.

Publisert: