Mastrahallen og Fleirbrukshallen skal brukes til massevaksinering

Stavanger kommune er i gang med å planlegge for massevaksinering. Forum Expo-hallen, Mastrahallen og Finnøy flerbrukshall blir vaksinasjonsstasjoner i tredje fase av vaksineringen.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel
Mastrahallen på Mosterøy. Her er det rennesøybuen skal bli vaksinert.

STAVANGER:

Stavanger kommune er foreløpig inne i første faste der 1100 beboere på alders- og sykehjem vaksineres. I uke fire får de siste beboerne på alders- og sykehjem vaksinedose 1. Samtidig settes dose 2 på de alders- og sykehjemsbeboerne som fikk dose 1 først. Fastlegene begynner også å vaksinere hjemmeboende på 85 år og eldre. Denne gruppen vil bli kontaktet av fastlegen sin.,

Godt i gang

-Vi er godt i gang med vaksineringen av prioriterte grupper i Stavanger kommune. Nå planlegger

Fleirbrukshallen på Finnøy er det største lokalet i Finnøy, og kan bli aktuell når massevaksineringa skal dras igang.

vi i tillegg massevaksinering. Hvis AstraZeneca-vaksinen blir godkjent, må vi være forberedt på at vi kan få et større antall vaksiner og kan begynne massevaksineringen tidligere enn beregnet, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Vaksinering i tre haller

Stavanger kommune har planlagt for massevaksinering av innbyggere i Forum Expo-hallen, i Mastrahallen og i Finnøy flerbrukshall. Forum Expo er valgt på grunn av sentral beliggenhet og nærhet til luftveislegevakten. Finnøy flerbrukshall er valgt fordi den ligger lett tilgjengelig for innbyggere som kommer til Judaberg med båt, bil eller til fots. Mastrahallen er også valgt fordi den anses som godt egnet til formålet.

https://www.oyposten.no/2021/01/18/lokaler-for-massevaksinering-forebels-ikkje-spirkra/

Det er for tidlig å si når massevaksineringen starter opp og hvor lang tid det vil ta å vaksinere alle som ønsker vaksinen. Prioriterte grupper skal vaksineres hos fastlegene før massevaksineringen i fase tre. Men ved god tilgang til vaksiner, kan fase tre starte før de prioriterte gruppene i fase 2 er ferdigvaksinert. FHI har bedt kommunene forberede seg på at det kan bli massevaksinering de to siste ukene i februar hvis den tredje vaksinetypen blir godkjent.

-Når vi kan starte og hvor stort dette blir kommer helt an på hvor mange vaksiner vi får framover. I de tre første ukene har vi fått henholdsvis 385, 170 og 370 doser i uken. I neste uke får vi 770. Men her er det lagt inn dose 2-vaksiner til beboerne på alders- og sykehjem, understreker Fosse.

https://www.oyposten.no/2021/01/05/margreta-snart-90-fekk-forste-dose-pa-finnoy/

Det pågår arbeid med å rigge og planlegge for vaksinering i de tre hallene. I utgangspunktet er det planlagt 8 vaksineringsbåser i Forum Expo, 4 i Mastrahallen og 3 i Finnøy flerbrukshall. Kapasiteten kan skaleres opp. Hvorvidt det blir anledning til å drive andre aktiviteter i hallene mens vaksinering pågår er ikke avklart.

-Det er en vurdering vi må gjøre. Det spørs blant annet på sikkerhetsvurderinger og hvor stort volumet på vaksineringen blir, sier Eli Karin Fosse. For informasjon om når og hvordan massevaksineringen skal foregå, følg med på Stavanger kommunes nettsider.