-"Hål i håve" å rive bygdas grendehus

Tre partier har sagt ja til å hjelpe velforeningen med å beholde den gamle skolen på Austre Åmøy.

Tor Bernhard Harestad (t.v.), Kari Raustein og Jan Erik Søndeland ber kommunen beholde dette bygget.|I flere år har den gamle skulen blitt brukt som eit grendahus for innbyggjarane på Austre Åmøy.|Dette er et av tre bygninger som Stavanger kommune har lyst til å kvitte seg med.|Tor Bernhard Harestad (FrP) argumenterte sterkt for bossplassen på Rennesøy i kommunestyret.
  • Terese Torgersen
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

RENNESØY:

- Dette er hjertet i bygda. Det er den eneste møteplassen som er igjen her og derfor er det viktig for oss å ta vare på det, sier Kari Raustein (H).,

Stavanger kommune har foreslått at de to barnehagene på Austre Åmøy skal selges, og at skolen enten blir solgt eller revet så snart som mulig. Bakgrunnen er at bygningene er i så dårlig forfatning at det er høy risiko for å la folk oppholde seg i lokalene.

- Som bygningseier kan kommunen ikke påta seg dette HMS-ansvaret uten at bygningene settes i forsvarlig stand. En totalrehabilitering av disse to byggene vil medføre betydelige kostnader, står det i sakspapirene.

Saken skal opp til behandling i utvalg for miljø og utbygging onsdag 21. april.

https://www.oyposten.no/2021/04/12/onsker-a-rive-tre-bygninger-pa-austre-amoy/

Ikke enige

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet er helt imot at kommunen skal kvitte seg med bygningen som nå blir brukt som grendehus for de 300 som bor der.

- Det er helt hull i hodet å rive dette bygget. I Venstre har vi som politikk at vi skal bygge opp om Austre Åmøy. Vi kommer derfor til å fremme et forslag om å sikre at skolebygget bør bestå som grendehus for lokalbefolkningen, sier Jan Erik Søndeland (V).

 I flere år har den gamle skolen blitt brukt som et grendehus for innbyggerne på Austre Åmøy.

Han er glad for at han har fått med seg to andre partier på laget og har bedt kommunen komme med flere opplysninger i forkant av møtet i slutten av april.

- Vi synes at sakspapirene er mangelfulle. Det er rart at ingen har blitt informert om dette på forhånd og at vi først får vite om det fra lokalavisen, sier Søndeland.

Mangelfull informasjon

Han synes også det er rart at det for eksempel ikke står noe om at velforeningen har hatt en leieavtale med kommunen i flere år.

- Velforeningen burde få en sjanse til å uttale seg i denne saken, sier Søndeland.

- Jeg er spent på hva de andre partiene mener om dette.

 Dette er et av tre bygninger som Stavanger kommune har lyst til å kvitte seg med.

Raustein forteller at Høyre også vil sende saken i retur for å hente inn mer informasjon.

- Saken synes å mangle vesentlig informasjon for at vi skal kunne ta en riktig beslutning. De som bor i bygden, og faktisk bruker skolen som samfunnshus, må få uttale seg før endelig beslutning, sier hun.

Kommer nye boliger

I sakspapirene står det at hvis kommunen skulle ha behold disse bygningene ville det ha kostet minimum 350 000 kroner årlig. I tillegg til vedlikeholds- og oppgraderingskostnader.

- Det er ingen problem å ta vedlikehold på dette. Hvis velforeningen får bruke det vederlagsfritt, så koster det jo ikke kommunen noe, sier Tor Bernhard Harestad (FrP).

 Ifølge Tor Bernhard Harestad (FrP) er det absolutt et behov for å ha et samlingspunkt på øya.

Han forteller at det skal bygges 42 boliger her og at behovet for å ha et grendehus blir da enda større.

- Hvis vi ønsker at flere barnefamilier skal flytte hit, så må det være et tilbud for dem her. Mister de dette stedet må ungdommene kjøres til byen og andre steder, og det er ikke bra for miljøet, sier Harestad.

Publisert: