Dagleg leiar i Kyrkja i Finnøy, Heidi Bø Sangedal.

Dei nye forskriftene gjeld til og med 22. januar.,

- Det er berre lov med 20 personar til stades ved offentlege arrangement i kyrkjene, både ute og inne. Medverkande tilsette og frivillige kjem i tillegg.

Ved gravferdsseremoniar kan det framleis vera 50 personar tilstades.

Det oppmodast til fortsatt heimekontor. Alle tilsette på kyrkjekontoret har heimekontor, sjå finnoykyrkja.no for telefonnummer.

I praksis betyr dette at gudstenesten i Talgje kyrkje sundag 3. januar kl 1100 har berre plass til 20 personar. Påmelding til Eilef Gard.

Talen og evt også andre innslag vil bli tatt opp og kringkasta på Kyrkja i Finnøy.