Her skal den etterlengta gang- og sykkelvegen koma.

Det er gruppeleiar for partiet, Jan Erik Søndeland, som opplyser dette til Øyposten i dag;,-

Den manglende trafikksikkerheten mellom Nåda og Fåhadlet er sterkt bekymringsverdig. Det er ubehagelig å være både bilist og myk trafikkant her, spesielt nå i vinterhalvåret når mørket faller på tidlig. Det er rett og slett skummelt,

heiter det mellom anna i grunngjevinga frå partiet som vil støtta Høyre og Kr.F når det kjem med dette forslaget i fpormannskapet.,-

Venstre kommer også til å foreslå at det kommunale sykkelveibudsjettet dobles fra 80-160 millioner kroner i perioden for å gjøre dette mulig. Det er ingen grunn til å vente, pengene vil vi jo få igjen fra Finnfast og fylket senere , uansett,

skriv partiet avslutningsvis i si grunngjeving .,-