"Naustet på Bokn har en ideell plassering"

Naustet til Jan Bokn har ein «ideell beliggenhet» i forhold til gardsdrifta, konkluderer landbrukssjef Geir Helge Rygg i ein ny uttale.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel
Naust-saka på Sør-Bokn har blitt ein dyr affære. No krev Pro-plan utgiftene dekka av kommunen.|Kartet som viser kor Jan Bokn har landbruksdrifta si, som er på fleire øyar.

FINNØY: Stasforvaltaren har bede Stavanger kommune leggja fram ytterlegare dokumentasjon om kvifor Jan Bokn treng naustet på Sør-Bokn.,

Nå har landbrukssjefen kome med ei ny vurdering, og her heiter det mellom anna at naustet har ein "ideell beliggenhet".

"Det er om lag 550 meters vei fra driftsbygningen og til nytt naust. For alle praktiske formål

så blir det for tungvint å dra med nødvendig driftsutstyr til båten herfra. Det nye naustet,har i så måte en ideell beliggenhet", skriv landbrukssjef Geir Helge Rygg.

Landbrukssjefen peikar også på at det er foreståande generasjonsskifte på bruket til Jan Bokn som gjer at det "presser seg fram" behov for nytt naust

"En kan ikke lenger regne med lån av nabonaustet til lagring av driftsmidler. Det blir vist til at Jan K. Bokn minimum annenhver dag er ute med båt for tilsyn av dyra. Det blir med tydelighet vist til at naustet har en sentral betydning i denne tradisjonelle landbruksdriften der båt er nødvendig for

tilkomst til de ikke landfaste øyer og holmer", skriv landbrukssjefen vidare.

Kartet som viser kor Jan Bokn har landbruksdrifta si, som er på fleire øyar.

"I tillegg til drift på egen gård på Bokn er det også drift på Byre. Av dyr var det i sist beitesesong 80 sauer og 74 lam samt 7 hester på beite.1 Det er også frukttreproduksjon på eiendommen. I fjor ble det produsert over 6000 kg epler. Dette betyr at det er behov for driftsbygningene til husdyr

og lagerrom.

På bakgrunn av brev fra Statsforvalteren av 06.05.21 har Jan K Bokn og Jon Olav

,Runestad i brev av 02.06.21 til Stavanger kommune kommet med ufyllende opplysninger,i saken. Her vises det til at det har vært en kontinuerlig bruk av naust i gårdsdriften i 50,år, men at det er broren Gunnar sitt naust på naboeiendommen som har blitt benyttet til,dette formål. Her blir det vist til at: «Jan K. Bokn har aldri på noko tidspunkt klart å drive,garden med tilhøyrane veglause holmar uten båtplass og naust.»,Det er videre vist til hva naustet er brukt til: «Gunnar sitt naust til lagring av aktuelle,driftsmidler for sauehold, og sjølvsagt nødvendig sikkerhetsutstyr for båtdrift» Det er i,tillegg lagt med fyldiggjørende foto dokumentasjon som viser utstyret som blir brukt i landbruksdriften", heiter det i den nye vurderinga frå Rygg.