Kommunen senker temp’en i kommunale bygg med en halv grad

Stavanger kommune har senket temperaturen i kommunens bygg med en halv grad.

Publisert: Publisert:
Symjehallar er foreløpig ikkje omfatta av sparetiltaka.

STAVANGER: Alt fra trykket i vannrørene og varmekabler i bakken til fontenen i Breiavatnet blir vurdert i kampen mot strømprisene og en mulig rasjonering.

Fram til august i år hadde kommunen energiutgifter på 135 millioner kroner, godt over dobbelt så mye som for samme periode i fjor.

Kommunens egen kraftmeglergruppe har forhandlet fram gode strømavtaler for kommunen, og fikk tidlig på året i stand en prissikringsavtale med kraftmeglerne.

Ved årets slutt vil spart beløp være rundt 155 millioner, og for neste år ser det enda bedre ut. Likevel vil kommunen spare strøm.

Kommunale bygg

Temperatursenking i opp mot 400 bygg er i gang, og det skal vurderes om temperaturen i rom som brukes lite eller sporadisk, kan senkes enda mer.

I en del nye bygg senkes varmen automatisk når folk forlater lokalene og lyset går av. Innbyggerne ikommunens portal for varsel om feil og mangler.

Denne høsten er kommunen i gang med anbud for å få installert solcellepanel på rundt hundre kommunale bygg.

Gatelys og varmekabler

Stavanger har 27 000 gatelys. Rundt 15 000 av dem har fått ny LED-belysning. Det har ført til halvering av strømforbruket til gatebelysning.

– Den nye belysningen kan dimmes, og vi vurderer nå hvor vi kan dimme uten at det går ut over trafikksikkerhet og folks følelse av trygghet, sier direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune.

Noen torg, gangstier, trapper og bratte bakker har varmekabler som hindrer is gjennom vinteren. Å slå av strømmen i kablene må vurderes opp mot folks sikkerhet, framkommelighet og økte utgifter til strøing.

Fasade og fontener

Kommunen vurderer også å slå av fasade- og effektbelysning, det vil si lamper som lyser opp for eksempel Vålandstårnet, Valbergtårnet, vanntårnet på Buøy, statuer, skulpturer og fontenen i Breiavatnet.

Selve driften av fontenen i Breiavatnet trekker mye strøm, 25 kilowatt døgnet rundt. Det vil si 18 000 kwt i måneden, altså like mye som en middels bolig i Stavanger bruker i året.

Andre mindre fontener og lignende bruker mindre strøm, men alle skal inn under direktørens strømspare-lupe.

Svømmehaller og fotballbaner

Kommunen skåner svømmebassengene i første omgang. Barn i svømmeopplæring bør helst ha 28 grader i vannet. Revmatikere og andre som er avhengige av ekstra varmt vann i basseng, skal få beholde sine 32 grader.

Flombelysningen på kommunens utendørs idrettsanlegg går stort sett av automatisk klokka 22.15 hver kveld. Idrettslagene kan også slå dem av selv i en app når banen ikke er i bruk. Kommunen oppfordrer lagene til å slå av flombelysningen når de forlater banen. 

Vann og avløp

Kommunen skal teste nattsenking på pumper som fører vann til høyereliggende deler av kommunen, det vil si at de går med redusert effekt om nettene. Det gir lavere strømforbruk, mindre fres i dusjen om natta noen steder, og færre lekkasjer, siden trykket i ledningene går ned.

På lengre sikt: Solcellepanel på pumpestasjoner for vann og avløp vil både være enøktiltak, om enn med begrenset gevinst, og sørge for strøm til lys og målere ved strømstans.