Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Hit køyrer 15 lastebilar utan stopp med masser frå Rogfast