En av måtene fylkeskommunen varsler om kolonnekjøring ved tunnelvask er ved å sette opp skilt noen dager før. Foto: Silje Talgø Klakegg

Hetland mener at tunnelvasken burde foregå på natt siden kolonnekjøring og venting på ledebil fører til stor frustrasjon blant annet for folk som må kjøre gjennom Finnfast flere ganger om dagen og for næringslivet som har store kostnader knyttet til den ekstra ventetiden.

– Jeg ber ordføreren sette dette opp på dagsorden, sa Hetland.

Svar fra ordføreren var at dette foregår på natta fordi lovverket åpner for at dette er lov når ÅDT er på mindre enn 8000. Finnfast har omtrent 1600 i årsdøgnstrafikk.

– Fylkeskommunen har ikke budsjettert med ekstrakostnadene det vil medføre å flytte tunnelvasken til nattetid, svarte ordfører Knutsen Hegdal.

Likevel har ordføreren kalt inn fylkesordfører og politisk ledelse til et møte i februar, og vil da løfte fram saken for å se om det er mulig å bedre praksis.

Finnfast vaskes fire ganger per år.