6 955 personer var registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av januar, viser ferske arbeidsmarkedstall fra NAV. Av dem er 4 574 personer, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. På landsbasis er 1,9 prosent helt ledige.

– De ferske tallene vitner om høy aktivitet og god fart på arbeidsmarkedet i Rogaland, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

– Justerer vi for sesongvariasjoner på arbeidsmarkedet, er det ingen endring i antallet helt ledige sammenlignet med januar.

Bygg og anlegg er yrkesgruppen med flest helt ledige med 488 personer. Innenfor industriarbeid er det 465 ledige, mens reiseliv og transport har 459 helt ledige.

– Foreløpig ser vi ikke noen klare tegn på at enkelte næringer utpeker seg negativt. Det er stabil utvikling innenfor de fleste yrkesgruppene, sier Haftorsen.

Sandnes har høyst ledighet

Sandnes er den eneste kommunen i fylket som har over 2 prosent helt ledige. 2,1 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige. Stavanger og Haugesund har begge 1,8 prosent helt ledige. Lavest ledighet blant de mest befolkningsrike kommunene finner vi Klepp, Time og Karmøy med henholdsvis 1,4 prosent, 1,4 prosent og 1,5 prosent helt ledige.

I februar ble det utlyst 4 357 ledige stillinger i Rogaland. Det er en nedgang på 19 prosent sammenlignet med samme periode av rekordåret i fjor. Flest ledige stillinger var det innenfor helse pleie og omsorg med 1 053 ledige stillinger. Bygg og anlegg, industriarbeid og ingeniør og IKT-fag er andre yrkesgrupper med høye utlysningstall.

– Selv om det er en nedgang sammenlignet med i fjor, er antallet utlyste stillinger fremdeles på et svært høyt nivå. Mange bedrifter og virksomheter i fylket vårt har i lang tid hatt problemer med å finne kompetansen de trenger i et arbeidsmarked med hard konkurranse og lav ledighet.

NAV kan hjelpe med rekruttering

Haftorsen ønsker at flere virksomheter som sliter med rekruttering skal ta kontakt med NAV.

– Vi oppfordrer arbeidsgiver som har planer om å ansette i fremtiden til å samarbeide med NAV i Rogaland. Husk at ikke alle stillinger krever en spesiell type kompetanse eller utdanning. Mange arbeidsgivere har positive opplevelser med å ansette nye medarbeidere i samarbeid med oss. Vi kan tilby muligheter for kvalifisering og oppfølging av ansatte på arbeidsplassen. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å diskutere samarbeidsmuligheter, sier hun.