Finnfast skal oppgraderast i 2025 for 300 mill.

Finnfast skal oppgraderast for nærmare 300 millionar, ifølge fylkeskommunen. Arbeidet skal starta i 2025, og er berekna til å ta eit par år.

Arbeidet med å oippgradera Finnfast skal begynne om to år, er planen.
Publisert:

FINNØY: Alle tunnelar lengre enn 500 meter skal nemleg tilfredstilla dei tekniske krava i «Tunnelforskrifta», noko Finnfast ikkje gjer.

«Finnøytunnelen må oppgraderes for å tilfredsstille kravene som gjelder i dag. De
tekniske byggene på Hanasand, Ladstein og Talgje er for små, og må utvides når
nye tekniske installasjoner i tunnelen skal etableres. Det må i tillegg utføres
betydelige oppgraderinger av elektroinstallasjoner og øvrige oppgraderinger inne i selve tunellen.

Oppgraderingen av Finnfast er grovt estimert til 290 millioner kroner og utgjør om lag 20 prosent av totalkostnaden. Et mer presist anslag vil bli utarbeidet så snart
omfanget av oppgraderingen blir endelig fastlagt, med tillegg for usikkerhet», heiter det i orienteringa til fylkespolitikarane.

Det blir lagt opp til at oppgraderinga av tunnelen skal skje i toårsperioden mellom 2025–2027. Finansieringa er planlagt dekka innanfor fylkesbudsjettet.

Trafikken i Finnfast er i dag 1500 bilar i døgnet, og 13 prosent av trafikken er tungtrafikk. Reglane for tunellsikkerhet har ei grense på 2000 bilar i døgnet og 15 prosent tungtrafikk, kor eit skjerpa regelverk slår inn.