Hugs å søk barnehageplass innan 1. mars

Stavanger kommune gjennomfører opptak med to søknadsfrister, 1. mars og 15. august.

I kommunale barnehagar vert plassene tildelt etter gjeldande opptakskriterium; prioritet og fødselsdato.
  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:

Det er samme søknadsprosess for kommunale og private barnehager. Du kan velge fire barnehager i søknaden din. Barnehagene prioriteres fra en til fire ved tildeling av plasser.

Hvem har rett på barnehageplass?

Opptak med søknadsfrist 1. mars tildeler plasser til barn med lovfestet rett. Det vil si barn som:

  • søker innen søknadsfristen 1. mars
  • er bosatt i Stavanger kommune ved oppstart i barnehagen
  • fyller ett år seinest innen utgangen av november 2023

Ledige plasser ellers i året tildeles etter hvert.

Du kan lesa alt om barnehageopptak på kommunen sine sider.