Nye avdelingsleiarar på Sentralskulen

Det var berre to søkarar til avdelingsleiarstillinga 8. - 10 trinn. To kvalifiserte søkarar.

Bjørn- Arild Laland Fuglesten tek over jobben etter Solveig Mjølsnes Hatletvedt.
  • Oddbjørg Måland
Publisert: Publisert:

FINNØY: Laland Fuglesten er i dag avdelingsleiar på 1. - 4. trinn på Sentralskulen. Han tek over etter Solveig Mjølsnes Hatletvedt som avdelingsleiar for 8. - 10. trinn når ho byrjar i ny jobb som kyrkjeverje i Randaberg i vår.

Ayno Camilla Eno som er ny kontaktlærar på 1. trinn i dag, og overtek Laland Fuglesten si stilling som avdelingsleiar for 1. - 4. trinn.

Solid utdanning

Laland Fuglesten jobba som lærar på barne- og ungdomsarbeidarlinja på Randaberg vgs før han tok over stillinga etter Anja Helen Steinsland på Sentralskulen i februar i fjor. Han har bachelor i barnehagelære og mastergrad i barnehagevitskap, i tillegg til PPU – årsstudium.

- Kva tankar har du om jobben?

– Det blir spennande og utfordrande å ta over for ein så erfaren og solid avdelingsleiar som Solveig. No har eg gjort det ei gong før, etter at Anja Helen Steinsland slutta. No veit eg meir kva det går i, men det blir ein utfordrande overgang. Heldigvis har me mange kjekke og støttande lærarar på skulen som gjer at overgangen kjem til å gå heilt fint. Det blir spennande å få samarbeida tett med Ayna Camilla Eno som har god erfaring frå å vera SFO-leiar. Finnøy skule kjem til å gå spennande tider i møte, sjølv om me mister Solveig, som er ein bauta i leiinga.

Laland byrjar i den nye stillinga rundt 1.april.