NVE: Frist til innspel er 24. februar

Publisert: Publisert:

FINNØY: Lnett legg elles opp til møte med berørte av den nye kraftforbindelsen på Finnøy torsdag 26. januar og tysdag 31. januar frå klokka 12–20 på Innbyggartorget. Det blir sett av 30 minutt til kvart besøk, men viss pågangen er stor kan det blir fleire «åpne kontordagar».

Det er også frist til å koma med skriftlege innspel til NVE om den nye kraftforbindelsen til 24. februar. Dei innspela som er sendt til Lnett går ikkje vidare til NVE, blei det opplyst.

Publisert: