Og no kjem også storkommunen Nye Stavanger inn med full tyngde. Ein kommune som har som prinsipp at alle idrettslag i kommunen skal få bruka idrettshallane gratis. Den nye kommunen har på ingen måte planar om å ta over hallen og eiga denne, slik det vanlege er både for dei to idrettshallane på Rennesøy og Mosterøy og i byen.-Tvert om så har dei signalisert at dei heller vil løyve kr.75 000,- i støtte til hallen fordi den blir drive så godt, og i tillegg vil dei subsidiere idrettslaget med ei leige på 150 000 kr, står det å lesa i årsmeldinga som er ført i pennen av leiar Arild Flesjå.Det har også resultert i auka aktivitet i idrettslaget,  og eit betydeleg større leigebehov til trening og ulike andre arrangement og kampar. For 2020 er det signalisert at idrettslaget skal leiga for heile 240 000 kroner . Det er ein betydeleg auke frå i fjor. Også treningsstudioet i andre etasjen, der Finnøy Skyttarlag i si tid hadde sin miniatyrskytebane, er blitt ei betydelig og viktig ny  inntekstskilde for hallen.-Men utan den betydelege støtta frå lokalt næringsliv og andre samarbeidspartnarar, ville drifta vore langt meir utfordrande, heiter det også i årsmeldinga.,

Med ei samla lånegjeld på vel 900 000 kroner ved årsskifte og utsikter til betydeleg meir støtte frå Nye Stavanger kommune, ser også driftsituasjonen veldig lys ut i tida framover.Med bakgrunn i årets driftsresultat kan faktisk Finnøy Fleirbrukshall vera gjeldfri 20 år etter at den vart bygd.-Det er faktisk første gong i alle desse åra at me har fått ei direkte støtte frå kommunen, skriv Flesjå i årsmeldinga.- Men så kom koronakrisa og me måtte stengja ned all aktivitet. Det kan gi nye utfordringar i ei tid der behovet for vedlikehald også tiltar, åtvarar Flesjå.

Men når det meste av både drift og vedlikehaldet av  Finnøy si eiga storstove skjer på dugnad, så fiksar eldskjelene i styret og rundt Finnøy Fleirbrukshall også dette (red. merkn.)