Lokalavisa for Ryfylkeøyane

Målet er 40 prosent auke i avkastinga for bonden