Søndag 21 oktober går den årlege TV-aksjonen av stabelen.  I  år er det Kirkens Bymisjon som skal få dei innsamla midla. I Finnøy vil det i år vera bøsseberarar i Amfiomtådet i Teigen mellom kl.12-14.00. Då vil representantar for Finnøy og Rennesøy turlag vera til stades slik at turgåarar kan gi sine b der om dei vil. I Rennesøy blir det arrangert tur til Pilå som eit ledd i innsamlingsaksjonen.

-Me treng bøsseberar i både Finnøy og Rennesøy, og på nettsida;

Sundag 21. oktober vil ho vera på biblioteket mellom kl 14.-16.00 for dei som har lyst å gå, likevel er det mest praktisk for Kindingstad å vita på førehand kven som vil gå. Det har blant anna med fordeling av ruter å gjera.

- Eg har dei siste dagane fått melding om at interesserte bøsseberarar ikkje får til å melda seg via blimed.no. Ta då gjerne direkte kontakt på telefon 02025, eller med biblioteket, tlf 51714773 om du vil melda deg som bøsseberar, seier ho.