I planane ligg det også inne bygging av ein ny innandørs miniatyrskytebane.Dette anlegget vart ikkje tilgodesett med midlar for inneverande år,men vil truleg bli tilgodesett ved neste løyving,sommeren 2018 eller 2019.Skyteanlegget på Kvame har dei siste åra stått øverst på prioriteringslista til både Finnøy Idrettsråd og Finnøy Kommune når det gjeld prioritering over anlegg som skal få tildelt spelemidlar i kommunen.I desse dagar foregår det også ei omfattande kronerulling i regi av skyttarlager for å finansiera anlegget.