-Er skjenking i Innbyggartorget innanfor, ordførar?

Er skjenkeløyvet til kaféen i Innbyggartorget i tråd med kommunens retningslinjer, og får politikarane anledning til å diskutera skjepolitikken på denne bakgrunn, spør KrFs gruppeleiar Henrik Halleland ordføraren om.

Det er blitt livlig diskusjon etter at kaféen i Innbyggartorget har fått skjenkeløyve.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

FINNØY: Spørsmålet er retta til ordførar Dagny Sunnanå Hausken, og kjem opp i formannskapet på torsdag.,

I spørsmålet viser Halleland til at Innbyggartorget er ein lokal møteplass.

"Her kan du treffa kommunen. Frivillighetssentralen har kontor her. Frivillige lag og organisasjoner kan leige lokaler gratis. Torget er ope på dagtid for alle som treng eit oppholdsrom. Det blir også brukt som venterom til ulike kommunale tenester. Barnehager og skular kan disponera arealet om ønskelig. Det er kommunen som eig lokalet.

Torget et eit rom med ein inngang.

I det eine rommet er det i dag ein utmerket kaffe. Denne kafeen er nå gitt ordinær sjenkebevilgning. Det betyr at barn og unge er ekskludert frå og bruke dette området. Om ein skuleklasse eller barnehage skal innom på dagtid for å besøke kommunen vil det bli værende i ein resturante med sjenkebevilgning.

Stavanger er nå ein "av og til" kommune der vi skal ha særlig fokus på områder der alkohol utgjør ein ulempe for andre.

 Meiner ordføraren at skjenkeløyve gitt til innbyggertorget på Judaberg er riktig praktisering av våre skjenke-retningslinjer?, Vil ordføraren ta initiativ til ei sak der kommunestyret kan få diskutert denne praksisen", spør Halleland.

Publisert: