Ønsker nytt busstopp på farlig veistrekning ved Rennaren

Manglende busstopp på Rennaren kan komme på plass etter et engasjert innlegg under møtet i kommunedelsutvalget tirsdag. Dagen etter var Frp på ballen.

Kjell Ove Bonnez snakket varmt for et nytt busstopp på fylkevei 519 under møtet i Rennesøy kommunedelsutvalg.
Publisert:

RENNESØY: Det var Kjell Ove Bonnez som tok opp saken under åpen halvtime på møtet i kommunedelsutvalget tirsdag.

Bonnez mener at Rennaren trenger et busstopp, siden nærmeste busstopp i dag enten er Eltarvåg eller Hanasand. Og dit er det et helt stykke å gå langs en trafikkfarlig vei.

Veien har høy fart, mye trafikk - også tungtrafikk - og ingen gang- eller sykkelsti, påpekte Bonnez, som mener det er farlig for barn og voksne å ferdes langs den hvite stripen på Hansandveien for å kunne ta bussen.

Hanasandveien er en farlig veistrekning med høy fart og mye trafikk.

-Dette skal vi løse, sier Tor Bernhard Harestad (Frp) til Øyposten.

Harestad slo på møtet fast at dette var en sak han umiddelbart skulle jobbe videre med. Og dagen etter kunne Harestad opplyse om at Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp hadde bedt om en sak i kommunen.

-Både fastboende og hytteeiere i område trenger et skikkelig busstopp, det er helt nødvendig for trivselen i området. Busslomme og eventuelle busskur kan ikke koste all verden eller ta mye plass, sier Harestad.

Leif Arne Moi Nilsen under møte i utvalget miljø og utbygging.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) fremmet følgende forslag om å få saken satt opp på sakskartet:

Rennesøy kommunedelsutvalg hadde i forkant av sitt møte den 6. september åpent møte med innbyggerne. Et viktig tema som ble tatt opp var mangel av busstopp på strekningen fra E-39 ut mot Hanasand. Her ble det spesielt påpekt at mangel av busstopp mellom skytebanen og tunell åpningen til Finnøy medfører at folk må gå over en kilometer.

Forslag til vedtak:

UMU ber kommunedirektøren ta dette opp i kommunens formelle trafikale samarbeidsorgan før en fremlegger en sak til UMU som ser på mulighetene til å forbedre situasjonen for buss passasjerer på strekningen.

Bonnez og Høie er glad for at deres bekymringer blir tatt på alvor og ser frem til at han i fremtiden skal kunne ta bussen direkte fra Rennaren.