Rennesøy Trafikk og Ørland Transport slår seg sammen

Ørland Transport AS og Rennesøy Trafikk AS fusjonerer og styrker posisjonen som ledende innen transportbransjen. Navnet på det nye selskapet er foreløpig ikke bestemt.

Egil Torgersen (t.v.) i Rennesøy Trafikk og Kjell Haugland i Ørland Transport mener fusjoinen er en viktig milepæl for selskapene.
Publisert:

RENNESØY: Det nye selskapet vil etter planen få ytterligere tre aksjonærer inn på eiersiden. Med Stangeland Gruppen AS, Røsi AS (Bjørn C. Røstad) og Inro AS (Arne Incoronato og Rolf Hodne) vil virksomheten være klar for nye markedsandeler.

-En viktig milepæl for oss, slår Kjell Haugland og Egil Torgersen fast på vegne av henholdsvis Ørland Transport AS og Rennesøy Trafikk AS.

Sammenslåingen vil ikke medføre noen endring i ansettelsesforhold for dagens ansatte. Nå som før er organisasjonene det som representerer selskapenes største verdi, mens kundene vil møte en virksomhet som i enda større grad er en konkurransedyktig samarbeidspartner. 

Ørland Transport AS og Rennesøy Trafikk AS fusjonerer og styrker posisjonen som ledende innen transportbransjen.

380 ansatte

Det nye selskapet får cirka 380 ansatte, disponerer cirka 250 storbiler og vil få en samlet omsetning på cirka 600 millioner kroner årlig.

Ørland, som ble etablert i 1928, har hovedkontor på Foss-Eikeland i Sandnes, mens Rennesøy Trafikk, etablert i 1937, holder til på Mosterøy i Stavanger. Ut over dette har selskapene virksomhet på Forus, Tau, i Bergen og Hønefoss.

Det er to solide og veletablerte virksomheter som nå går sammen. Det er imidlertid en utfordrende bransje preget av små marginer. Nettopp derfor er det viktig med en så effektiv drift som mulig.

Generasjonsskifte

-Selskapenes eiere står ved et generasjonsskifte, og ønsker en sterkere struktur i virksomheten. Målet vårt er at dette eierskapet skal gjøre at vi står enda sterkere i forhold til kundene og markedet, sier de to selskapslederne.

Det nye selskapet vil etter planen ha følgende eierfordeling:

Johs Ørland Holding AS (Ørland Transport AS) 34 %, Rent Holding AS (Rennesøy Trafikk AS) 32 % og Stangeland Gruppen AS, Røsi AS og Inro AS med til sammen cirka 34 %.

Ifølge intensjonsavtalen mellom Ørland Transport AS og Rennesøy Trafikk AS, skal fusjonen gjennomføres innen 1. januar 2023.