Barnas Sommer har tidlegare hatt besøk av 1000takk og Idrettsrådet. I veke 26 kjem dei til Rennesøy att. Foto: Arkiv

Seks ulike arrangement er støtta av kommunen i Rennesøy og Finnøy kommunedelar. Det er altså private aktørar som ønskjer å skape ferieminner for barn, og som har fått støtte frå kommunen gjennom ordninga Barnas Sommer.

Påmeldinga til årets gratis aktivitetar for barn og unge opnar tysdag 19. mars 2024 klokka 17.00. Tilbodet spenner frå japansk kultur, via kunst, musikk, teater og dans til idrett, skriv kommunen på nettsidene sine. Dei har aktivitetar i alle kommunedelane.

Finnøy og Rennesøy

På Finnøy er det Spiren Scene som står for det einaste arrangementet i kommunedelen. Som i fjor skal dei arrangere Kreativ Naturcamp.

I Rennesøy kommunedel er det fleire tilgjengelege arrangement, blant anna på Bru Gjestegård og i Rennesøyhallen.

Mastra Idrettslag kjem også til å arrangere MastraUka som er ei veke med aktivitet for barn mellom 6 og 12 år.

I Rennesøyhallen kjem Idrettsrådet Stavanger med sitt arrangement 1000takk som fleire har delteke på tidlegare år.

– 1000 TAKK har blitt gjennomført kvart år sidan 2020 og me gler oss til enda meir sommaridrettsglede! seier idrettskonsulent Jan Erik Haavik:

– Finnøy er ikkje med i år. Me har hatt nokre år der tidlegare, men grunna låg påmelding blir det veldig ressurskrevjande for oss og me har sett oss nøydd til å prioritere andre bydelar – men me oppfordrar så mange som mogleg frå Finnøy å søkje om Rennesøyveka. Så kan me vonleg finne logistiske løysingar for å få transportert dei.

Rennesøy veke 26

Han fortel at 1000takk kjem til Rennesøy i veke 26. Der vil dei tilby aktivitetar som innebandy, hesteriding, volleyball, fekting, basketball, turn, handball, badminton, ju jitsu, karate, klatring, dans, Idrettspatruljen og meir.

Vidare seier han:

– Me tilrettelegg også for barn og unge med spesielle behov og ber foresatte ta kontakt med oss ved påmelding i slike tilfelle så vi kan gjere det vi kan for å inkludere.

Informasjon om Barnas Sommer finn du på Stavanger kommune sine nettsider. Her finn du også informasjon om korleis ein melder seg på.