Så høyt er sykefraværet i Rogaland

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland var på 5,4 prosent ved utgangen av 1. kvartal i år. Dette er en liten nedgang sammenlignet med i fjor.

Publisert: Publisert:

Legemeldt sykefravær er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk. I Rogaland var det 728.288 tapte dagsverk i årets første kvartal. Landsgjennomsnittet for det legemeldte sykefraværet er på 6,1 prosent. Kun Oslo har lavere legemeldt sykefravær med 5,0 prosent, skriver Nav i ei pressemelding.

Næringsgruppen med høyest sykefravær var helse- og sosialtjenester med 8,2 prosent.

To største gruppene

De to største diagnosegruppene, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, sto for henholdsvis 30,3 prosent og 24,1 prosent av det legemeldte sykefraværet.

– Antallet tapte dagsverk innenfor psykiske lidelser har økt med 23 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, sier direktør Merethe P. Haftorsen i Nav Rogaland i pressemeldinga.

Rogaland peker seg ut som et av fylkene med lavest bruk av gradert sykemelding. 21,4 prosent er gradert sykemeldt, som betyr at de er i delvis jobb. På landsbasis er 24,6 gradert sykemeldt.

– Bruk av gradert sykemelding mener vi er bra for den som er sykemeldt. Det er forbundet med flere positive utfall, som blant annet høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær, sier Haftorsen.

Kommunale forskjeller

Kommunene med høyest legemeldt sykefravær i Rogaland var Tysvær, Karmøy, Haugesund og Randaberg med henholdsvis 6,0 prosent, 5,9 prosent, 5,8 prosent og 5,8 prosent.

Det legemeldte sykefraværet i de største kommunene i Rogaland:

  • Stavanger: 5,0 %
  • Sandnes: 5,4 %
  • Sola: 5,3 %
  • Hå: 5,7 %
  • Time: 5,7 %
  • Klepp: 5,5 %
  • Gjesdal: 5,3 %
  • Eigersund: 5,5 %
  • Haugesund: 5,8 %
  • Karmøy: 5,9 %
Publisert: