(Foto: Rune Nedrebø)

FINNØY

:  -I første omgang held me stengt i 14 dagar framover, fordi dei innskjerpa smitteverntiltaka nå er spå omfattande og ressurskrevjande at me ikkje finn det hensiktmessig å halda på utifrå den bemanningsituasjonen me står oppi, opplyser dagleg leiar, Frode Selvåg.,

Han har likevel håp om at smitteevernsituasjonen endrar seg snarast, slik at det vil vera hensiktmessig å ta opp drifta igjen så snart som mogeleg. Innbyggartorget med kafé blei åpna for publikum 14. oktober.