Ferjeruter: -Det finnes liv og livsvilkår også på andre øyer

Jeg har ingen problem med å se nødvendigheten av kontinuerlig ferjedrift for fiskeindustrien på Helgøy, og vil på ingen måte forsøke å ødelegge denne infrastruktur. Problemet med dagens ferjeruter ligger i at en har opprettet rutene som om der ikke fantes liv og livsvilkår på andre øyer, skriver Bernhard Sunde fra Fogn i dette debattinnlegget i Øyposten.

(Arkivfoto) Av dei øyane som ikkje har vegsamband til fastlandet, er det berre Fogn som har hatt ei positiv utvikling, men også her i varierande grad, skriv forfatterane.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over tre år gammel

Lars Martin Hetland undres over at noen jobber med å få endret vedtatte rute i Finnøysambandet, og redegjør om årsaken til at ferjerutene i Finnøy er blitt som de nå foreligger. Jeg har ingen problem med å se nødvendigheten av kontinuerlig ferjedrift for fiskeindustrien på Helgøy, og vil på ingen måte forsøke å ødelegge denne infrastruktur.,

Problemet med dagens ferjeruter ligger i at en har opprettet rutene som om der ikke fantes liv og livsvilkår på andre øyer. I likhet med Hetlands redegjørelse av fiskeindustriens behov for god infrastruktur, vil jeg på vegne av alle andre som driver næring i gamle Finnøy kommune, gi utrykk for at det er tvingende nødvendig med kontinuerlig ferjedrift for å opprettholde et levedyktig næringsliv og ikke minst bo og livskvalitet i øy-samfundet.

https://www.oyposten.no/2021/02/04/grieg-sjef-advarer-mot-a-endra-ferjerutene/

En må jo leve i den tro at det finnes grundere og kreativitetspersoner i hele øy-samfundet, som kan medvirke at livsgrunnlaget fortsatt kan være til stede for å bo og leve godt her, selv uten fiskeindustri. Forutsetningen for det ligger i at vi alle ser sammenhengen av felles god infrastruktur, og ikke minst har evnen til å glede oss over at noen lykkes med å få det til, samme hva og hvor dette måtte være.

,Så er da spørsmålet hvordan dette kan løses i fellesskap. Som jeg har påpekt tidligere løses dette ved å kikke litt på anløp strukturen, der det muliggjør å lage et opplegg der alle øyer blir likestilt i antall anløp. Ved å planlegge

ferje 1

fra Fogn – Judaberg – Halsnøy – Ombo – N. Hidle – Helgøy – Judaberg – Fogn og

ferge 2

Helgøy - N. Hidle – Ombo – Halsnøy – Judaberg – Fogn – Judaberg – Helgøy. Denne løsningen medfører at en kan gå ombord i ferjen på Judaberg hver time til alle anløpssteder 20 ganger i døgnet, der 10 stk. er direkte.,

Dette er en maksimal utnyttelse av de resurser en rår over i øy-samfunnet, der alle er likeverdige. Den største fordelen ved denne løsning er i forhold til service og håndverksnæringen i Ryfylke, der en lett kan pendle mellom de forskjellige øyer uten å spille tid på de forskjellige ferjekaiene. Likeså gjelder dette en enorm forbedring i transport logistikken mellom øyene. En annen viktig ting som blir løst ved dette ferjemønster er problemet med fulle ferger i utfarts sesongen der en ikke kommer med, dette blir en sagablott.

https://www.oyposten.no/2021/01/09/grendalag-ber-om-ro-rundt-nye-ferjeruter/

Ifølge Lars Martin Hetland er trailer transporten angitt til å bli ca. 7 stk. pr døgn til og fra Judaberg, som ved dette ferjemønster ligger langt innfor tålegrensen, og som uten problem med nye ferjer kan tredobles.

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og ikke mins for et levedyktig næringsliv. Det er prisverdig den industri som er skapt på Helgøy, og det er en selvfølge at en må påse at utviklingsmulighetene blir ivaretatt spesielt i forhold til kontinuerlig ferjedrift. Ryfylke generelt trenger en ny optimisme, det skapes i første rekke ved å tilrettelegge god infrastruktur for ferjer og hurtigbåt.

Mvh.

Bernhard Sunde

Holmastø 20

4164 FOGN

Publisert: